ارسال مشکلات و ارائه راهکار

برای دریافت مشاوره‌ی تخصصی برنامه‌ی کودی و کنترل بیماری قارچی و باکتریایی در کشت‌های باغی، فضای باز، گلخانه از فرم زیر استفاده کنید. درخواست شما در سامانه کشاورزیار ثبت و توسط کارشناسان بررسی و با شما تماس گرفته خواهد شد.

برای خرید آنلاین محصولات به فروشگاه مراجعه نمایید.

فرم ارسال مشکل