تقویم کشاورزی: تابستان

در فصل تابستان، کشاورزان می‌توانند با کاشت محصولاتی مانند خیار، گوجه فرنگی و بادمجان،از فصل گلدهی و میوه‌دهی استفاده کنند. همچنین برداشت محصولاتی مانند هندوانه و خربزه نیز در این فصل انجام می‌شود. برای حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از خشکی گیاهان، آبیاری منظم و استفاده از کودهای آلی مهم هستند.

همچنین، در فصل تابستان باید به کنترل آفات و بیماری‌های گیاهان توجه ویژه داشت تا محصولات با کیفیتی تولید شود.

مزایای تقویم کشاورزی

تقویم کشاورزی یک ابزار مهم برای کشاورزان است که با توجه به تغییرات فصلی، تعیین بهترین زمان برای کاشت،
آبیاری، کشت و برداشت محصولات را امکان‌پذیر می‌کند. با استفاده از این تقویم، کشاورزان می‌توانند به بهره‌وری
بیشتری دست یابند و همچنین ریسک کاهش عملکرد و خسارت‌های ناشی از عوامل طبیعی را کاهش دهند.
همچنین، تقویم کشاورزی به عنوان راهنمایی مهم برای اجرای برنامه ریزی کشاورزی و مدیریت بهتر منابع کشاورزی
نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اقدامات لازم در فصل تابستان

در تابستان، کشاورزان باید به آبیاری منظم، کنترل آفات، استفاده از کودهای آلی و برداشت
محصولات بپردازند تا محصول با کیفیتی تولید شود.

ماه تیر

در ماه تیر، آبیاری منظم، کاشت خیار و گوجه، کنترل علف‌های هرز و آفات، استفاده از کود حاوی فسفر و پتاسیم و مدیریت آب خاک هستند. دمای بالای هوا و تابستان گرم را در نظر بگیرید و از روش‌های مدیریت آب خاک مانند استفاده از مخزن آب و کاهش تبخیر دریچه‌ای استفاده کنید.

ماه مرداد

در ماه مرداد، کشاورزان باید به آبیاری منظم و کاشت محصولاتی مانند خیار و گوجه، کنترل آفات و بیماری‌های گیاهان، استفاده از کود حاوی نیتروژن و کاهش استفاده از آب در مزارع توجه کنند. همچنین، می‌توانند به برداشت محصولاتی مانند زردآلو، هلو و آلبالو بپردازند.

ماه شهریور

در ماه شهریور، کشاورزان باید به آبیاری منظم، برداشت محصولاتی مانند سیب، گلابی و انگور، کنترل علف‌های هرز و آفات، استفاده از کود حاوی پتاسیم توجه کنند. همچنین باید از دمای بالای هوا محافظت کنند و در صورت نیاز از روش‌های مدیریت آب خاک استفاده کنند.

فرم درخواست مشاره رایگان