راهکارهای مقابله و کنترل بیماریهای ویروسی در فلفل دلمه گلخانه

در طی سال های اخیر همزمان با توسعه کاشت فلفل دلمه ای در کشتهای گلخانه ای، متاسفانه انواع بیماریهای ویروسی هم به شدت افزایش پیدا کرده و ضررهای زیادی را متوجه این نوع کشتها کرده است. عوامل ویروسی به هیچ عنوان سم یا مواد مشخصی برای کنترل و درمان ندارند و این موضوع سبب افزایش چندین برابری میزان خسارات در کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای شده است.

در سال های اخیر با توجه به پیشرفت علم کشاورزی خوشبختانه راهکارهای عملی برای مقابله و کنترل این بیماریهای ایجاد شده اند که در این مقاله سعی داریم به مهمترین این راهکارهای اشاره کنیم.

کنترل آفات

اولین کاری که در مقابله با ویروس های بیماریزا باید انجام داد جلوگیری از انتشار بیماری در سطح کشت فلفل دلمه ای است. ویروس ها به دلیل سایز بسیار کوچکی که دارند به خودی خود قدرت انتشار بسیار پایینی دارند ولی زمانیکه خود را به آفاتی مثل تریپس می چسبانند به راحتی می تواندد در محیط گلخاه انتشرا پیدا کنند. به همین دلیل اولین کار در مقابله با عوامل بیماریزای ویروسی در گلخانه های فلفل باید کنترل آفات باشد.

پیشگیری از بروز بیماریهای ثانویه مثل بیماریهای قارچی

بعد از حمله ویروس به بوته های فلفل دلمه ای گلخانه ای بوته ها به شدت ضعیف می شوند، این ضعف عمومی باعث کاهش سطح طبیعی میزان خود ایمنی در بوته ها می شود، این کاهش سطح خود ایمنی و در اکثر موارد برهم خوردن شرایط محیطی در گلخانه شرایط را برای بروز بیماری های ثانویه ای مثل بیماریهای قارچی مهیاء می کند. در اینچنین شرایطی که بوته های فلفل با عوامل ویروسی درگیر هستند میزان آسیبی که عوامل قارچی به بوته ها وارد می کنند به مراتب خیلی بیشتر از شرایط عادی است پس در اینچنین شرایطی باید تا می توانیم عوامل محیطی و تغذیه ای را باید به گونه ای که از بروز بیماریهای قارچی پیشگیری شود را اصلاح و مدیریت کنیم

اهمیت کنترل وضعیت بوته ها از لحاظ آبکی بودن

منظور از آبکی بودن در بوته های فلفل دلمه ای گلخانه ای گلخانه ای یعنی پایین بودن میزان ماده خشک در ساختار اندام سبز و میوه. به بیان ساده تر اگر میزان آبیاری بیش از حد باشد ساختار گیاه آبکی و شکننده خواهد بود، این شرایط در زمانی اتفاق می افتد که به دلیل بالا بودن نیاز آبی بوته ها مثلا به دلیل استفاده زیاد از کودهای شیمیایی، یا بالا بودن دما و اجبار به استفاده زیاد از آب خالی و شرایطی از این قبیل تجمع آب در ساختار اندام سبز بوته ها و میوه ها بیش از حد طبیعی است.

بروز چنین شرایطی باعث افزایش شدید میزان بیماری های قارچی و آفات در بوته ها می شوند، چرا که هرچقدر ساختار اندام سبز و میوه ها آبکی و شکننده باشد به همان میزان قدرت خود ایمنی در برابر این نوع بیماریها پایین آمده و شرایط محیطی هم برای بروز بیماریهای قارچی و حمله آفات مساعدتر است.

اهمیت کنترل شرایط محیطی و کوددهی در افزایش قدرت خود ایمنی و جلوگیری از آبکی شدن ساختار بوته های فلفل دلمه ای

دو عامل اصلی: محیط و مواد کودی بیشترین تاثیر را در افزایش قدرت خود ایمنی و آبکی شدن ساختار اندام سبز در بوته های فلفل دلمه ای بازی می کنند. در شرایطی که بوته های فلفل دلمه ای دچار بیماری ویروسی می شوند عملا تغذیه بوته ها دچار مشکلات اساسی می شوند بروز همین مشکلات باعث افت کمی و کیفی کودهای مورد استفاده در کشت فلفل دلمه ای می شود، همین افت باعث کاهش شدید قدرت خود ایمنی و سلامت بوته های فلفل دلمه ای خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل کاهش میزان مواد کودی یا قدرت جذب از طرف بوته ها ساختار بوته ها به شدت آبکی می شوند.

برای رفع این مشکلات باید یک تغییر بنیادین در سیستم کوددهی ایجاد کنید. این تغییر می تواند نوع کودهای مورد استفاده و نحوه استفاده باشد. در همین راستا ما در ادامه برای شما یک نسخه کودی مخصوص برای چنین شرایطی را پیشنهاد خواهیم داد که شما می توانید با استفاده از این نسخه ضمن تامین احتیاجات کودی در این مقطع خاص نسبت به افزایش قدرت خود ایمنی و جلوگیری از آبکی شدن ساختار بوته ها خواهد شد.

جهت مشاهده نسخه رایگان و خرید این محصولات لطفا روی لینک کلیک کنید.

پکیج مخصوص مقابله با ویروس در کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای

پکیج مخصوص مقابله با ویروس و آفات ناقل در کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای

 

اشتراک گذاری