برنامه کودی بعد از کاشت نشاء تا ابتدای گلدهی در فلفل دلمه ای گلخانه ای

داشتن یک ریشه قوی با اندام سبز متناسب در کنار طوقه قطور راه را برای داشتن یک برداشت خوب در طول دوره کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای برای گلخانه دار هموارتر و عملی تر خواهد کرد، ولی برای رسیدن به این موارد مهم باید از همان ابتدا نسبت به انجام بعضی از کارها و رعایت بعضی از اصول پایه اقدام کنید. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد شما را با این موارد آشنا و در پایان نسخه کودی مخصوص این مرحله را برای شما ارائه دهیم.

افزایش ریشه زایی

مهمترین اندام جذب در بوته فلفل ریشه است و هر چقدر این اندام رشد خوب و متناسبی داشته باشد به همان اندازه ما شاهد یک بوته قوی و پربار خواهیم بود به همین دلیل باید از همان ابتدای دوره کاشت نشاء فلفل دلمه ای نسبت به تقویت درست و صحیح این اندام اقدام کنیم.

دو عامل اساسی در رشد و توسعه ریشه نقش کلیدی ایفاء می کنند:

 • شرایط محیطی
 • مواد کودی مورد استفاده

که خوشبختانه هر دوی این شرایط در کشتهای گلخانه ای قابل مدیریت و کنترل است. در ادامه به توضیح در خصوص این عوامل خواهیم پرداخت.

شرایط محیطی

در خصوص شرایط محیطی خاک اطراف ریشه دو عامل نقش اساسی در رشد و توسعه ریشه ایفاء می کنند:

 • چیدمان (فلور) خاک
 • میزان رطوبت

اگر شما به دنبال داشتن یک ریشه قوی هستید باید نسبت به مدیریت این دو عامل دقت ویژه ای داشته باشید. اصلاح و مدیریت فلور خاک عموما باید قبل از شروع کاشت انجام شود ولی مدیریت میزان رطوبت خاک اطراف ریشه، موضوعی است که باید در طول دوره و بعد از شروع کاشت نسبت به مدیریت آن باید اقدام کنید.

مواد کودی مورد استفاده

کودها به عنوان مواد اولیه رشد و توسعه نقش بی بدیلی را در کشاورزی بازی می کنند به حدی که میزان موفقت و حتی شکست در یک کشت تابعی از استفاده و یا عدم استفاده صحیح از کودهاست. نوع کود مورد استفاده در کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای به نوعی جهت رشد و یا عدم رشد در ریشه را مشخص می کند. با توجه به این مهم استفاده از کودهائیکه تاثیر مستقیمی در ریشه زایی دارند بسیار مهم است. از این عناصر می توانیم به مواردی مثل:

 • فسفر (P)
 • اسید هیومیک و فولویک

اشاره کنیم. البته در انتهای این مقاله نسخه تخصصی در خصوص این موضوع خدمت شما گلخانه داران و کارشناسان عزیز ارائه خواهد شد.

نکته مهم

همانطور که در قبل هم اشاره شد عناصر به نوعی فرمان چگونگی رشد و توسعه را به اندام گیاهی می دهند، در همین راستا باید دقت داشته باشید استفاده بیش از حد از کودهای ازت بالا و یا آبیاری زیاد با آب خالی باعث جلوگیری از رشد و توسعه ریشه خواهد شد.

افزایش قطر طوقه

قطر طوقه بوته فلفل دلمه ای گلخانه ای به نوعی بیشترین تاثیر مثبت و یا منفی را در میزان نقل و انتقال مواد از ریشه به اندام سبز ایفاء می کند، هرچقدر قطر این طوقه بیشتر باشد به همان اندازه انتقال مواد بیشتر و هرچقدر نازکتر باشد میزان نقل و انتقال مواد کمتر و محدودتر خواهد بود.

نکته بسیار مهمی که در افزایش قطر طوقه وجود دارد این است که ما در هر زمان که بخواهیم نمی توانیم با کوددهی نسبت به افزایش قطر طوقه اقدام کنیم، افزایش قطر طوقه فقط در ابتدای دوره اتفاق می افتد. این امر نحوه کوددهی و آبیاری در ابتدای دوره را در جهت افزایش میزان باردهی بوته های فلفل رنگی چندین برابر می کند.

رشد متناسب اندام سبز

اندام سبز به عنوان کارخانه تولید مواد غذایی و تبدیل مواد اولیه و خام جذب شده از ریشه و اندام سبز عمل می کن، طبیعی است که هرچقدر سطح اندام سبز متناسب با شرایط کشت باشد به همان میزان هم باردهی بوته های فلفل رنگی گلخانه ای بیشتر خواهد بود. میزان رشد و توسعه این اندام سبز در ابتدای دوره بسیار مهم است چرا که در صورت عدم رشد و توسعه تا قبل از گلدهی اگر بوته ها کوچک باشند توان لازم برای تولید کربوهیدراتها و بزرگ کردن میوه ها را نخواهند داشت و اگر هم بیش از حد رشد داشته باشند میزان گلدهی بسیار محدود و به نوعی بوته های فلفل دچار پیری زودرس خواهند شد. پس با توجه به این موارد بسیار مهم باید دقت داشته باشیم که رشد و توسعه اندام سبز متناسب با شرایط کشت باشد.

ایجاد شرایط متناسب از لحاظ لوکس نوری

نور به عنوان یکی از سه عامل اصلی کشت (خاک، آب و نور) تاثیر مستقیمی روی رشد و توسعه مخصوصا در ابتدای دوره کشت دارد. در کشتهائیکه عموما در شش ماهه دوم انجام می شوند مشکل نورگیری می تواند یکی از علل افت سطح عملکرد باشد، البته در شش ماهه اول هم بالا بودن میزان لوکس نوری می تواند باعث افزایش میزان دما در داخل گلخانه شود. چنانچه در شش ماهه اول جهت کاهش میزان لوکس نوری از سایه انداز یا رنگ پاشی روی نایلون استفاده کرده اید باید نسبت به جمع کردن یا شستن رنگها در شش ماهه دوم اقدام کنید تا مقدار نور وارده به داخل گلخانه متناسب شرایط کشت مخصوصا از ابتدای دوره باشد. چرا که پایین بودن میزان شدت نور (لوکس نوری) باعث افزایش شدید رشد علفی و افزایش فاصله میان گره ها و در نهایت افت شدید عملکرد می شود.

بالانس بودن میزان رطوبت با شرایط کشت

کشت فلفل دلمه ای به عنوان یک کشت رطوبت دوست می باشد و هرچقدر میزان رطوبت بیشتر باشد به همان میزان رشد و توسعه بوته بهتر و بیشتر خواهد بود، البته این بالا بودن میزان رطوبت هم دارای محدوده مشخصی است و به این نحوه نیست که ما هر چقدر که بخواهیم می توانیم میزان رطوبت را افزایش دهیم. بصورت کلی میزان رطوبت مطلوب در کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای حداقل 50 الی 55 و حداکثر 65 الی 70 درصد در طول ابتدای دوره است. البته دقت داشته باشید که این میزان از رطوبت بسته به شرایط محیطی قابل تغییر است.

آبیاری درست و به مقدار

آب به عنوانی یکی از سه اصل اساسی کشت باید بصورت دقیق و مناسب با شرایط کشت از همین ابتدای دوره مورد استفاده قرار گیرد. چگونگی بالانس آب و تنظیم مقدار و فواصل استفاده از آب رابطه مستقیمی با:

 • وضعیت کشت از لحاظ اندام سبز و حجم ریشه
 • میزان رطوبت خاک
 • شرایط آب و هوایی از لحاظ ابری بودن، بارندگی، شدت تابش آفتاب

و مواردی از دست است. گخانه دار باید در این مقطع خاص که تمامی زیر ساختهای لازم برای باردهی در ادامه دوره در حال تشکیل است تمامی توان و تجربه خود را بکار بگیرد تا از آبیاری با آب زیاد یا کم جلوگیری شود چرا که در هر دو حالت به کشت فلفل آسیب های زیادی وارد می شود که در بعضی از موارد قابل جبران نیست.

استفاده از کودهای متناسب

کودها بیشترین تاثیر از لحاظ کمی و کیفی در ابتدای دوره را روی رشد و توسعه ریشه و اندام سبز در بوته های جوان فلفل دلمه ای گلخانه ای دارند. چرا که کودها به عنوان مواد اولیه زیر ساختهای لازم برای رشد و توسعه اندام سبز و ریشه زا فرآهم می کنند و چنانچه این مواد اولیه درست، بجا و کافی باشند ما شاهد یک رشد و توسعه متوازن در اندام سبز و ریشه خواهیم بود. ما در اینجا یک برنامه کودی کلی برای مقطع کاشت نشاء تا آغاز گلدهی برای شما پیشنهاد خواهیم داد فقط دقت داشته باشید که این یک نسخه کودی کلی است و چنانچه شرایط کشتی شما به هر دلیلی از حالت عادی خارج شده است می توانید با ارسال عکس و مشخصات از کشت خود نسخه کودی مخصوص برای کشت خود را بصورت کاملا رایگان از ما دریافت کنید. فقط در زمان استفاده از این نسخه به مواردی که ذکر شده است دقت کنید و در صورت وجود هر گونه سئوال و ابهام لطفا با واحد پشتیبانی ما تماس بگیرید.

مرحله اول

 • زمان استفاده: بعد از کاشت نشاء (تقریبا آبیاری دوم)
 • نوع استفاده: ریشه ای
 • سطح زیر کشت پایه: 1000 مترمربع
 • فولویکول/فولوی ازت ………………….. 1 لیتر
 • کود 10-52-10 ……………………………. 1 کیلوگرم

مرحله دوم

 • زمان استفاده: 2 تا 3 روز بعد از مرحله اول
 • نوع استفاده: محلول پاشی
 • مقدار آب مصرفی پایه: 20 لیتر
 • فولوی ازت …………….. 40 سی سی
 • ویتامینو ………………. 40 سی سی

مرحله سوم

 • زمان استفاده: 2 تا 3 روز بعد از مرحله دوم
 • نوع استفاده: ریشه ای
 • سطح زیر کشت پایه: 1000 مترمربع
 • اچ بی گرو ان / بیوهیومات ……………….. 1 لیتر
 • کود 20-20-20 ………………………………… 1 کیلوگرم

مرحله چهارم

 • زمان استفاده: 2 تا 3 روز بعد از مرحله سوم
 • نوع استفاده: محلول پاشی
 • مقدار آب مصرفی پایه: 20 لیتر
 • کافه ماگ ……………….. 40 سی سی
 • پلنت فیدر 8-8-8 ……… 40 سی سی

مرحله پنجم

 • زمان استفاده: 2 تا 3 روز بعد از مرحله چهارم
 • نوع استفاده: ریشه ای
 • سطح زیر کشت پایه: 1000 مترمربع
 • بیوتچ/بیوهیومات …………… 1 لیتر
 • کود 20-20-20 ………………… 1 کیلوگرم

بعد از پایان مراحل فوق بهتر است اطلاعات کشت را از طریق لینک زیر به واحد پشتیبانی کشت ارسال کنید تا کارشناسان بعد از بررسی های لازم ادامه نسخه ها را برای شما ارسال کنند. شما می توانید جهت تهیه اقلام فوق به قسمت فروشگاه تشریف ببرید جهت این منظور کلیک کنید

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *